Prawo autorskie w meblarstwie i nie tylko
  •  12.03.2024 16:12

Prawo autorskie - czy rejestracja wzorów przemysłowych i utworów się opłaca

Czytaj więcej  
Kolejne korzystne rozstrzygnięcia sporów frankowych dla Klientów Kancelarii
  •  31.01.2024 11:04

Kolejne korzystne rozstrzygnięcia sporów frankowych dla Klientów Kancelarii

Czytaj więcej  
Niemożność osiągnięcia celu spółki jako przyczyna jej rozwiązania
  •  10.01.2024 16:52

Podstawy sądowego rozwiązania spółki w trybie art. 271 Kodeksu Spółek Handlowych

Czytaj więcej  
Brak współuczestnictwa koniecznego w sprawie CHF
  •  31.12.2023 16:44

W sprawie o ustalenie nieważności umowy kredytu i o zwrot nienależnych świadczeń spełnionych na jej podstawie po stronie powodowej nie zachodzi współuczestnictwo konieczne kredytobiorców.

Czytaj więcej  
Prawo pacjenta do bezpłatnej dokumentacji medycznej zgodnie z RODO
  •  06.12.2023 17:34

Każdy pacjent ma prawo do bezpłatnej pierwszej kopii swoich danych medycznych. Administrator danych nie może wymagać uzasadnienia wniosku o dostęp do tych danych. Potwierdził to Trybunał Sprawiedliwości UE.

Czytaj więcej