Czy po odszkodowanie za błędy medyczne nie będzie warto iść do Sądu ?
  •  14.09.2023 23:47

Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych ma zapewnić prosty i szybki tryb uzyskania rekompensaty finansowej przez osoby, które podczas pobytu w szpitalu doznały uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub uległy zakażeniu szpitalnemu. Uzyskanie świadczenia nie wymaga udowodnienia winy placówki medycznej. Podstawowym warunkiem pozytywnej decyzji jest stwierdzenie, że doszło do zdarzenia, którego z wysokim prawdopodobieństwem można było uniknąć, gdyby świadczenie zdrowotne zostało pacjentowi udzielone zgodnie z aktualną wiedzą medyczną albo gdyby zastosowano inną dostępną metodę diagnostyczną lub leczniczą.

Czytaj więcej  
Dyrektywa Omnibus – zarys najważniejszych zmian
  •  29.08.2023 23:13

Dyrektywa Omnibus, a więc nowe obowiązki dla e-sprzedawców oraz internetowych platform handlowych. Zmiany w przepisach dotyczących rękojmi oraz gwarancji.

Czytaj więcej