Ubezpieczenia - Odszkodowania

Jedną ze specjalizacji Kancelarii jest dochodzenie odszkodowań od podmiotów odpowiedzialnych za szkodę, w tym również dochodzenia odszkodowania z OC sprawcy lub UFG.


Reprezentacja Klientów obejmuje zarówno etap przedsądowy tj. negocjacji z Ubezpieczycielem lub bezpośrednim sprawcą szkody, a także etap sądowy i egzekucyjny.

Prowadzimy m.in. sprawy:
- odszkodowań dla osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, wypadkach samochodowych, wypadkach w środkach komunikacji miejskiej (wypadek w autobusie) oraz
- odszkodowań za potrącenie rowerzysty i pieszego,
- odszkodowań za wypadki w gospodarstwach rolnych,
- odszkodowań za szkody wywołane przez zwierzęta domowe (odszkodowania za pogryzienie przez psa),
- odszkodowań za wypadek dziecka w szkole i przedszkolu (np.: odszkodowanie za złamaną rękę w szkole),
- odszkodowań za szkodę w mieniu,
- odszkodowań z ZUS,
- odszkodowań za błąd medyczny.

Nie zapominamy także o zadośćuczynieniu za doznaną krzywdę oraz wydatkach pozostających w związku z wypadkiem, takich jak np.: za utracone zarobki.