Prawo pracy - sprawy pracownicze - praca zdalna - kodeks pracy

Pomoc prawna w obszarze prawa pracy i ubezpieczeń społecznych obejmuje kompleksową obsługę zarówno Pracowników, jak i Pracodawców.

Jeśli jesteś Pracownikiem, możemy Ci pomóc w wielu kwestiach związanych z Twoim zatrudnieniem. Jako „słabsza” strona w stosunku pracy, warto mieć wsparcie doświadczonego prawnika. Nasza pomoc prawna dla Pracowników obejmuje:

  • Analizę Twojej umowy o pracę w celu oceny jej poprawności i zgodności z przepisami prawa pracy. Sprawdzimy, czy umowa nie zawiera niedozwolonych zapisów i pomożemy w negocjacjach, gdyby były potrzebne.

  • Wsparcie w procesie negocjacji umów menedżerskich, które są dedykowane dla kadry kierowniczej.

  • Analizę i ocenę treści Twojego kontraktu menedżerskiego, aby zapewnić Ci trwałość i bezpieczeństwo prawne.

  • Reprezentację na etapie przedsądowym i sądowym w sprawach związanych z niesłusznym lub bezprawnym zwolnieniem, jak również w przypadku niewywiązywania się przez pracodawcę ze swoich podstawowych obowiązków. Pomożemy Ci w sprawach o mobbing, dyskryminację, czy też ustalenie istnienia stosunku pracy.

  • Wsparcie w negocjacjach z Pracodawcą w przypadku naruszenia regulaminów wewnętrznych, np.: w przypadku bezpodstawnego nałożenia kary porządkowej nagany czy upomnienia.

Jeśli natomiast jesteś Pracodawcą, chętnie udzielimy Ci porad w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. W ramach naszej obsługi prawnej oferujemy:

  • Tworzenie i wdrażanie kompleksowych przepisów wewnętrznych regulujących kwestie pracownicze oraz przepisów dotyczących ochrony zdrowia pracownika, normujących czas pracy pracowników oraz regulaminów pracy, wynagradzania pracowników oraz zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS).

  • Analizę Twoich potrzeb związanych ze stosowaniem różnych typów umów, takich jak umowa o pracę, umowa o pracę tymczasową, umowa zlecenie, umowa o dzieło lub umowa agencyjna. Przygotujemy dla Ciebie drafty takich umów, z uwzględnieniem klauzul zakazujących konkurencji czy też zobowiązujących do zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa oraz aktualnych przepisów prawa pracy.

Reprezentacja Twojego zakładu pracy we wszelkich sporach sądowych z pracownikami, w tym w szczególności dochodzenie roszczeń związanych z bezpodstawnym porzuceniem pracy, naruszeniem przepisów prawa pracy czy wyrządzeniem szkód w majątku pracodawcy.

Opracowywanie umów cywilnoprawnych z pracownikami, takich jak umowy o zakazie konkurencji, umowy o poufności informacji czy umowy o dzieło,

Udzielanie pomocy prawnej w zakresie procesów rekrutacyjnych i selekcji kandydatów na stanowiska pracy, w tym w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych,

Doradztwo i reprezentowanie pracodawców w sprawach związanych z interpretacją i stosowaniem przepisów prawa pracy, w tym w zakresie umów o pracę, czasu pracy, wynagrodzeń, urlopów czy świadczeń socjalnych,

Wsparcie w procesach restrukturyzacji i zwolnień grupowych, w tym przygotowanie planów socjalnych i negocjacje z przedstawicielami pracowników,

Szkolenia dla pracowników i kadry zarządzającej w zakresie prawa pracy oraz przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dzięki naszym usługom nie musisz już martwić się o skomplikowane kwestie prawno-pracownicze w swojej firmie. Skontaktuj się z nami i zyskaj pewność, że Twoje przedsiębiorstwo działa w pełni zgodnie z prawem.


Nasza kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. Oferujemy profesjonalne wsparcie w negocjacjach umów, reprezentujemy klientów w sprawach sądowych oraz doradzamy w kwestiach związanych z interpretacją i stosowaniem przepisów prawa pracy.