Prawo gospodarcze i ład korporacyjny

Wsparcie bieżących procesów wewnętrznych przedsiębiorstwa i wyszukiwanie rozwiązań odpowiednich dla biznesowego otoczenia Klienta.

Doradztwo w tym zakresie obejmuje w szczególności:
-tworzenie podmiotów gospodarczych,
-przeobrażenia kapitałowe spółek,
-wsparcie działalności organów spółek i przygotowywanie stosownych wewnętrznych dokumentów - statuty, umowy spółek, uchwały Zarządu i Wspólników, regulaminy,
-przygotowanie i negocjacje umów handlowych (umowy sprzedaży, dostawy, dystrybucyjne, agencyjne, ramowe etc.).