Prawnik osobisty

Usługa skierowana do osób fizycznych oferująca bieżące doradztwo we wszystkich sferach życia.


Usługa obejmuje w szczególności kompleksową analizę bieżących zagadnień prawnych związanych ze sferą zawodową lub rodzinną Klienta, a w kolejnym kroku propozycję możliwych rozwiązań prawnych. Asysta prawna w toku czynności uwzględnia konsultacje prawne oraz przygotowanie niezbędnych dokumentów.
To wszystko oczywiście przy gwarancji zachowania pełnej poufności.