Prawa autorskie i własność intelektualna

Kancelaria posiada doświadczenie w sprawach związanych z ochroną prawa autorskiego i własności intelektualnej, w tym przemysłowej.


Wsparcie obejmuje w szczególności:

- ochronę danych, ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa i know-how, reprezentację firm w sprawach spornych w sporach dotyczących tajemnicy przedsiębiorstwa,
- udział w postępowaniach cywilnych dotyczących znaków towarowych, patentów, wzorów przemysłowych i naruszenia praw autorskich.
- doradztwo w zakresie praw autorskich i pokrewnych, praw do baz danych, ochrony informacji prawnie chronionej,
- ochronę wizerunku i dóbr osobistych.