Pozostały zakres działalności

Kancelaria świadczy także usługi prawne obejmujące inne obszary prawa poza wymienionymi wiodącymi.


Kancelaria świadczy także usługi z zakresu:

- odzyskiwania należności finansowych,
- ochrony praw konsumenta,

- analizy umów w oparciu o prawo zamówień publicznych,
- sporządzania odwołań od decyzji organów KAS,
- wsparcia w zakresie rozpoczęcia działalności tzw. "start up" - pomoc w wyborze formy prawnej, rejestracja spółki, przygotowanie umów zabezpieczających interesy z kontrahentami oraz inne czynności niezbędne na początku prowadzenia działalności gospodarczej.