IT & e-commerce

Kancelaria proponuje wsparcie prawne przy realizacji projektów informatycznych oraz pełną obsługę prawną firm działających w branży IT.

Usługa prawna z tego zakresu obejmuje między innymi:

- doradztwo w zakresie problematyki IT w tym wdrożeń i umów, w tym umów licencyjnych oraz serwisowych,
- ochronę i komercyjne wykorzystanie praw związanych ze znakami towarowym.
- przygotowanie i negocjacje umów obrotu prawami własności intelektualnej,
- analizę zawartych umów i sposobów ich wykorzystania, identyfikację ryzyk prawnych wraz z przedstawieniem propozycji zmian zapisów,
- doradztwo w zakresie ochrony baz danych, z wykorzystaniem prawa autorskiego,
- doradztwo w zakresie prawa autorskiego i jego ochrony przed nieuczciwą konkurencją.