CHF

Kancelaria reprezentuje Klientów w sprawach dotyczących umów z klauzulami indeksacyjnymi i denominowanymi.


Sprawy z zakresu kredytów frankowych obejmują m.in. takie zagadnienia, jak:

- analiza umów kredytowych (waloryzowanych / indeksowanych CHF) pod kątem potencjalnych roszczeń przeciwko bankowi,
- pomoc w wyliczeniu korzyści płynących z odwalutowania umowy,
- reprezentację w postępowaniach przeciwko bankowi w celu odwalutowania umowy lub jej unieważnienia.